ORGANISATIE

Platform Street Culture Venlo is een vereniging van urban organisaties

Programmaleider
Aletta Smit

 Bestuursleden
Sikko Cleveringa, Voorzitter
Lisette Melis, Penningmeester
Sven Wulms, Secretaris
Candy Jacobs
Denise Smits

Ploegleiders
PR-ploeg – Vera Huisman
Infra-ploeg – Romello Jethou
Verdien-ploeg – Chris Now